Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia RIO
w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w uchwale budżetowej Gminy Jasienica Rosielna na
2018 rok
23.01.2018 więcej
Opinia RIO
w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długi Gminy
Jasienica Rosielna wynikającej z zaciągniętych i planowanych
do zaciągnięcia zobowiazań
23.01.2018 więcej
Uchwała Budżetowa na 2018 r.
Uchwała Budżetowa na 2018 r.
23.01.2018 więcej
Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
Opinia w sprawie możliwości sfinansowania deficytu
przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Jasienica
Rosielna na 2018 rok
08.12.2017 więcej
Opinia RIO Projekt Budżetu na 2018 r.
Opinia RIO Projekt Budżetu na 2018 r.
08.12.2017 więcej
Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok
Projekt uchwały budżetowej na 2018 rok
08.12.2017 więcej