2016-04-25

Elektroniczna Skrzynka Pocztowa (ePUAP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - link 

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu: 

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego; 
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:15 – 15:15) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej na następujących nośnikach danych: 
Dyskietka 1,44 MB 
Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0 
Płyta CD-RW 
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru. 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu: 

Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes 
Akceptowalne formaty załączników to: 
DOC, RTF 
XLS 
CSV 
TXT 
GIF, TIF, BMP, JPG 
PDF 
ZIP 
Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. 
dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. 

UWAGA !!! Usługa w chwili obecnej jest na etapie wdrożenia. Możliwość załatwienia kolejnych spraw zostanie udostępniona zgodnie z Ustawą po stworzeniu i opublikowaniu wzorów dokumentów przesz MSWIA w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów