2016-04-21

Gminne Jednostki Organizacyjne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej

 

Bernardyna Zygarowicz - Filar

Kierownik GOPS

Adres

36-220 Jasienica 

 

 

Telefon

(0-13) 4306005

Fax

(0-13_ 4306005

E-mail

gops@gops.jasienciarosie

WWW

gops.jasienicarosielna.pl

 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy Rosielnej

 

 

 

Adres

36-220 Jasienica Rosielna 331

Telefon

(0-13) 4306333

Winiarski Jan

Dyrektor GOK

E-mail:                                     gokjasienica@op.pl

 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Jasienica Rosielna w Bliznem

Telefon

(013) 4305104

2008-07-24

 

Opis

------------------ ( B)

Adres

36-221 Blizne 240

2008-07-24

 

Opis

------------------ ( B)

Krok Stefan

Kierownik Zakładu

 

 

 

 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem

 

Adres

36-221 Blizne 123 a

Telefon

(0-13) 430 50 68

Kuźnar Dorota

Kierownik

 

Zespół Szkół w Jasienicy Rosielnej

 

Adres

36-220 Jasienica Rosielna 223

Telefon

(0-13) 430 65 83

Krystyna Szarek

Dyrektor

 

Zespół Szkół w Bliznem

Adres

36-221 Blizne 439 a

Telefon

(0-13) Gimnazjum:430 52 24, 430 55 00 Szkoła Podstawowa: 430 52 79, 430 51 M

Maria Bieda

Dyrektor

 

Zespół Szkół w Orzechówce

Adres

36-220 Orzechówka 5

Telefon

(0-13) Szkoła Podstawowa:430 61 89 , Gimnazjum: 430 70 20

Niemiec Ewa

Dyrektor

 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej

 

Adres

36-220 Wola Jasienicka

Telefon

(0-13) 430 60 25

Chęć Marek

Dyrektor

 

 

Przedszkole w Bliznem

 

 

Adres

36-221 Blizne 123

Telefon

(0-13) 430 52 50

Zając Jadwiga

Dyrektor

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się