Lista artykułów

Nazwa artykułu
Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Projekty uchwał na XXXVI Sesję Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
20.02.2018 więcej
Informacja o wspólnym posiedzeniu komisji
Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy w Jasienicy
Rosielnej w dniu 21 lutego 2018 roku.
20.02.2018 więcej
Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Zawiadomienie o zwołaniu XXXV sesji Rady Gminy w Jasienicy
Rosielnej w dniu 28 grudnia 2017 r.
22.12.2017 więcej
Projekt uchwały
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na
realizację projektu pn. "Rozwój OZE w
gminach:Grębów,Jasienica Rosielna,Majdan
Królewski,Markowa,Niwiska,Ostrów,Sędziszów Małopolski"
22.12.2017 więcej
Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy
Jasienica Rosielna na lata 2018-2032
20.12.2017 więcej
Projekt uchwały
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy Jasienica Rosielna
20.12.2017 więcej
Projekt uchwały
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna
20.12.2017 więcej
Projekt uchwały
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowych
20.12.2017 więcej
Projekt uchwały
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
20.12.2017 więcej
Projekt uchwały
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
20.12.2017 więcej