Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie
Gminy Jasienica Rosielna w 2017r.
31.01.2018 więcej
Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej
Informacja o realizacji planu kontroli zarządczej w Urzędzie
Gminy Jasienica Rosielna w 2016r.
31.01.2018 więcej
Informacja
w sprawie wykonania projektu "Toksykomania, wiem co to jest! Nie
dam się wciągnąć w statystykę- Gmina Jasienica Rosielna
dobrym przykładem"
28.09.2017 więcej
Informacja
Informacja o publikacji petycji
08.09.2017 więcej
Informacja
Informacja o publikacji petycji
23.02.2017 więcej