Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2016 r.
Opinia RIO w sprawie wykonania budżetu za 2016 r.
26.04.2017 więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2016 rok
w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania
budżetu Gminy Jasienica Rosielna sprawozdania rocznego z
wykonania planu finansowego GOK oraz informacji o stanie mienia
komunalnego na 2016
12.04.2017 więcej
Opinia RIO za I półrocze 2016 r.
Opinia RIO za I półrocze 2016 r.
26.09.2016 więcej
29.08.2016 więcej