Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia RIO
Opinia RIO w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za
2017 rok
07.05.2018 więcej
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Jasienica Rosielna
07.05.2018 więcej
Opinia RIO za I półrocze 2017 r.
Opinia RIO za I półrocze 2017 r.
27.09.2017 więcej
27.09.2017 więcej