Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Protokół Nr XLVI/2018
Protokół Nr XLVI/2018 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
14.12.2018 więcej
Protokół Nr XLV/2018
Protokół Nr XLV/2018 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
28.11.2018 więcej
Protokół Nr XLIV/2018
Protokół Nr XLIV/2018 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
06.11.2018 więcej
Protokół Nr XLIII/2018
Protokół Nr XLIII/2018 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
06.11.2018 więcej
Protokół Nr XLII/2018 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XLII/2018 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
dnia 31 sierpnia 2018 r.
25.09.2018 więcej
Protokół Nr XLI Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XLI Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej dnia 13
sierpnia 2018 r.
04.09.2018 więcej
Protokół Nr XL Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XL Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej dnia 19
czerwca 2018 r.
04.09.2018 więcej
Protokół Nr XL Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XL Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej dnia 19
czerwca 2018 r.
20.07.2018 więcej
Protokół Nr XXXIX Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XXXIX Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej dnia
21 maja 2018 r.
19.06.2018 więcej
Protokół Nr XXXVIII Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej.
Protokół Nr XXXVIII Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej dnia
11 kwietnia 2018 r.
17.05.2018 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się