2016-04-13

Składy Komisji Rady Gminy Jasienica Rosielna

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji: Gerlach Marek

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Barska Beata

Członek Komisji: Cwynar Halina

Członek Komisji: Śnieżek Krzysztof

Członek Komisji: Owoc Mieczysław

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy:

Przewodniczący Komisji: Barska Beata

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Gerlach Marek

Członek Komisji: Lenart Jan

Członek Komisji: Krupa Dariusz

Członek Komisji: Masłyk Jan

Członek Komisji: Mroczka Stefan

Członek Komisji: Szewczyk Edward

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych

Przewodniczący Komisji: Śnieżek Krzysztof

Z-ca Przewodniczącego Komisji: Krupa Roman

Członek Komisji: Masłyk Mariusz

Członek Komisji: Kwiatkowski Adam

Członek Komisji: Wołoszyn Justyna

Członek Komisji: Cwynar Halina

Członek Komisji: Owoc Mieczysław