2017-01-03

Konkurs - nabór odnawialne źródła energii

Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konkurs- nabór dla mieszkańców Gminy Jasienica Rosielna zainteresowanych uczestnictwem w projekcie pn.: "Montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych na terenie gminy Jasienica Rosielna".

Załączniki

  ogłoszenie o konkursie.pdf 446,18 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Regulamin_naboru.pdf 550,99 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal.1 formularz zgloszeniowy.pdf 395,22 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal.2 deklaracja.pdf 679,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal.3 umowa uzyczenia.pdf 556,58 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal.4 druk-przelewu... Rosielna.pdf 25,88 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal.5 osw_nowy_bud.pdf 409,71 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal.6 osw._o_otrzym...e_minimis.pdf 210,56 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zal.7 projekt umowy...odbiorcą.pdf 444,96 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się