Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza, że realizację zadania
publicznego zleca Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
20.12.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica
Rosielna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w
Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 w 2018 roku"
27.11.2017 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konsultacje dotyczące
Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami
pozarządowymi
03.10.2017 więcej
Ogłoszenie o wynikach wyboru oferty
Ogłoszenie o wynikach wyboru oferty "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Krośnie
16.12.2016 więcej
Zaproszenie
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
23.11.2016 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konsultacje dotyczące
Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami
pozarządowymi
04.10.2016 więcej