Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza, że realizację
zadania publicznego zleca Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
18.12.2018 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy
Jasienica Rosielna do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie ul.
Powstańców Śląskich 16 w 2019 roku"
22.11.2018 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konsultacje dotyczące
Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z
organizacjami pozarządowymi
19.10.2018 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza, że realizację zadania
publicznego zleca Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z
Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie
20.12.2017 więcej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
"Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica
Rosielna do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w
Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16 w 2018 roku"
27.11.2017 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konsultacje dotyczące
Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami
pozarządowymi
03.10.2017 więcej
Ogłoszenie o wynikach wyboru oferty
Ogłoszenie o wynikach wyboru oferty "Dowóz dzieci
niepełnosprawnych z terenu Gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka
Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Krośnie
16.12.2016 więcej
Zaproszenie
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
23.11.2016 więcej
Ogłoszenie
Wójt Gminy Jasienica Rosielna ogłasza konsultacje dotyczące
Programu współpracy Gminy Jasienica Rosielna z organizacjami
pozarządowymi
04.10.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się