Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
15.02.2018 więcej
Obwieszczenie RDOŚ w Rezszowie
Dot. postępowania transgranicznego w sprawie oceny
oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia
polegającego na przedłużeniu licencji na działalność dla
dwóch elektrowni jądrowych
09.11.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie licencji na działalność dla dwóch elektrowni
jądrowych na Ukrainie
10.05.2017 więcej
Ogłoszenie o usuwaniu azbestu
Ogłoszenie o usuwaniu azbestu
21.04.2017 więcej
Zawiadomienie
Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o decyzji
odmówienia stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowy drogi ekspresowej
S19
09.03.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie ropy naftowej i
gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
20.02.2017 więcej
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w rzeszowie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
realizacji przedsięwzięcia pn.: "Wydobywanie ropy naftowej i
gazu ziemnego ze złoża Wola Jasienicka"
20.02.2017 więcej
Zawiadomienie
zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o
wszczęciu na żądanie strony postępowania w sprawie
stwierdzenia nieważności
24.01.2017 więcej
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia (sprostowanie)- dot.
"Budowa drogi ekspresowej S19 ..."
02.12.2016 więcej
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania odwoławczego
Zawiadomienie o zakończeniu postępowania odwoławczego wydaniem
decyzji - dot. "Budowa drogi ekspresowej S19 ..."
02.12.2016 więcej
12