2018-02-15

Klauzula informacyjna dla interesantów Urzędu Gminy w Jasienicy Ros

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Jasienicy Rosielnej, z siedzibą w Jasienicy Rosielnej 240 zwany dalej Urzędem,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań  Urzędu i nie będą, udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa,
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,
  • Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych jest obowiązkowe, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informacja o rejestrze zbiorów danych

Zgodnie z art. 36a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych, administrator bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej udostępnia zainteresowanym treść rejestru zbiorów danych do przeglądania w siedzibie Urzędu. W celu ustalenia szczegółów udostępnienia treści ww. rejestrów proszę o kontakt pod nr tel. 13 430 60 33 w.35