Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej
24.05.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jasienicy Rosielnej na stanowisko Podinspektor
30.03.2017 więcej
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
03.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
03.03.2017 więcej
Ogłoszenie
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Bliznem ogłasza nabór na
stanowisko urzędnicze Główny Księgowy
21.07.2016 więcej