Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. św. Michała Archanioła w Bliznem
23.05.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej
23.05.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Bliznem
23.05.2018 więcej
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Unieważnienie naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
15.03.2018 więcej
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
08.03.2018 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
08.03.2018 więcej
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół w Jasienicy Rosielnej
24.05.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru
Informacja o wynikach naboru w Gminnym Ośrodku Pomocy
Społecznej w Jasienicy Rosielnej na stanowisko Podinspektor
30.03.2017 więcej
Kwestionariusz osobowy
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
03.03.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze wolne stanowisko urzędnicze w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Jasienicy Rosielnej
03.03.2017 więcej
12