Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor
Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektor w
Urzędzie Gminy Jasienica Rosielna
16.02.2017 więcej
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie
Gminy Jasienica Rosielna
01.02.2017 więcej
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
21.06.2016 więcej
Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze
Lista kandydatów na stanowisko urzędnicze
17.06.2016 więcej
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
31.05.2016 więcej