Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Wykaz działek do dzierżawy
Wykaz nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Jasienica
Rosielna przeznaczonych pod dzierżawę na okres powyżej 3 lat
05.04.2018 więcej
Wykaz działek
wykaz działek stanowiących własność Gminy Jasienica Rosielna
przeznaczonych do sprzedaży objętych Uchwałą nr
XXXIV/242/2017 z 28.11.2017 r.
27.12.2017 więcej
Wykaz działek
wykaz działek stanowiących własność Gminy Jasienica Rosielna
przeznaczonych do sprzedaży objętych Uchwałą nr
XXXIV/243/2017 z 28.11.2017 r.
27.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem
Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem na okres powyżej 3
lat- obręb Blizne
20.12.2017 więcej
Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem
Wykaz nieruchomości przeznaczonych pod najem na okres powyżej 3
lat- obręb Jasienica Rosielna
20.12.2017 więcej
Informacja o wykazie działek do sprzedaży
Wójt Gminy Jasienica Rosielna informuje, że w Urzędzie Gminy
Jasienica Rosielna został wywieszony wykaz działek
przeznaczonych do sprzedaży
13.10.2017 więcej
Informacja o wykazie działek
Wójt Gminy Jasienica Rosielna informuje, że w Urzędzie Gminy
Jasienica Rosielna został wywieszony wykaz działek
przeznaczonych do dzierżawy
04.10.2017 więcej
Informacja o wykazie działek do dzierżawy
Informacja w sprawie wykazu działek stanowiących własność
Gminy Jasienica Rosielna przeznaczonych do dzierżawy, objętych
Zarządzeniem nr. 19/2017 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia
05.04.2017 r.
07.04.2017 więcej
Informacja o wykazie działek
Informacja w sprawie wykazu działek stanowiących własność
Gminy Jasienica Rosielna przeznaczonych do dzierżawy objętych
Zarządzeniem nr. 10/2017 Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia
13.02.2017
20.02.2017 więcej
Wykaz działek do najmu
Wykaz działek
23.09.2016 więcej
12