Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Protokół Nr XXXV/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XXXV/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej w
dniu 28 grudnia 2017 r.
22.02.2018 więcej
Protokół Nr XXXIV/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XXXIV/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej w
dniu 28 listopada 2017 r.
21.12.2017 więcej
Protokół Nr XXXIII/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XXXIII/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
z dnia 30 października 2017 r.
08.12.2017 więcej
Protokół Nr XXXII/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XXXII/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z
dnia 21 września 2017 r.
07.11.2017 więcej
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół z XXXI Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia
29 sierpnia 2017 r.
27.10.2017 więcej
Protokół XXX/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół XXX/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z dnia
29 czerwca 2017 r.
25.08.2017 więcej
Protokół XXIX/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół XXIX/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z
dnia 19 czerwca 2017 r.
25.08.2017 więcej
Protokół XXVIII/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół XXVIII/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z
dnia 30 maja 2017 r.
25.08.2017 więcej
Protokół XXVII/2017 Sesji Rady Gminy w Jaisenicy Rosielnej
Protokół XXVII/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z
dnia 21 marca 2017 r.
17.05.2017 więcej
Protokół Nr XXVI/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej
Protokół Nr XXVI/2017 Sesji Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej z
dnia 27 lutego 2017 r.
20.03.2017 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się