Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja)
20.02.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja)
20.02.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na najem garażu w m. Jasienica Rosielna
12.01.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych
niezabudowanych, wchodzącej w skład Zasobu Mienia Komunalnego
Gminy Jasienica Roś.w Bliznem
12.01.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w terenach
rolnych, potencjalnego rozwoju usług, wchodzącej w skład
Zasobu Mienia Komunalnego
27.11.2017 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych
niezabudowanych, wchodzącej w skład Zasobu Mienia Komunalnego
Gminy Jasienica Roś.w Bliznem
11.05.2017 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych,
niezabudowanych, wchodzącej w skład Zasobu Mienia Komunalnego
Gminy Jasienica Roś. w Bliznem
23.03.2017 więcej
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż działki
Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż działki nr 3929 w
Bliznem
30.11.2016 więcej
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem garażu
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na najem garażu
07.11.2016 więcej
12