Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Ogłoszenie na drugi publiczny przetarg
Ogłoszenie na drugi publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w m. Blizne
07.05.2018 więcej
Ogłoszenie na drugi publiczny przetarg
Ogłoszenie na drugi publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na sprzedaż
07.05.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na dzierżawę
02.05.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja)
20.02.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja)
20.02.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na najem garażu w m. Jasienica Rosielna
12.01.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych
niezabudowanych, wchodzącej w skład Zasobu Mienia Komunalnego
Gminy Jasienica Roś.w Bliznem
12.01.2018 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na sprzedaż nieruchomości położonej w terenach
rolnych, potencjalnego rozwoju usług, wchodzącej w skład
Zasobu Mienia Komunalnego
27.11.2017 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych
niezabudowanych, wchodzącej w skład Zasobu Mienia Komunalnego
Gminy Jasienica Roś.w Bliznem
11.05.2017 więcej
Ogłoszenie na publiczny przetarg
Ogłoszenie na publiczny przetarg nieograniczony ustny
(licytacja) na dzierżawę nieruchomości rolnych,
niezabudowanych, wchodzącej w skład Zasobu Mienia Komunalnego
Gminy Jasienica Roś. w Bliznem
23.03.2017 więcej
12