2016-04-13

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna

Przewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna 

 

Stanisław Pająk

 

x

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna

 

Edward Szewczyk

 

x

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Jasienica Rosielna

 

Jan Masłyk

 

x