2016-04-13

Rada Gminy Jasienica Rosielna

Radna Gminy Jasienica Rosielna

Przewodnicząca Komisji budżetu i Rozwoju Gospodarczego Gminy

Beata Barska

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Marek Gerlach

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Przewodniczący Komisji Oświaty Kultury i Spraw Społecznych

Krzysztof Śnieżek

 

 

x

 

 

Radna Gminy Jasienica Rosielna

Halina Cwynar

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Roman Krupa

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Dariusz Krupa

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Adam Kwiatkowski

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Jan Lenart

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Mariusz Masłyk

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Stefan Mroczka

 

 

x

 

 

Radny Gminy Jasienica Rosielna

Mieczysław Owoc

 

 

x

 

 

Radna Gminy Jasienica Rosielna

Justyna Wołoszyn

 

 

 

x