2017-01-26

Referat Organizacyjno- Administracyjny

Tel. (013) 430 60 33. wewn. 35, 40

Kierownik: Anna Fic, pokój nr 10 (wew. 35)

Obsługa Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej: pokój nr 10 (wew. 35)

Promocja gminy: pokój nr 14 (wew. 40)