2016-04-13

REFERAT PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Tel. (13) 430 60 33, wew. 42, 62, 63

Kierownik Iwona Frydrych: pokój nr 18 (wew. 63)

 

Ochrona Środowiska, Gospodarka Odpadami: pokój nr 18 (wew. 42 i 62)

Ewidencja Działalności Gospodarczej: pokój nr 18 (wew. 42)

Zezwolenia na Sprzedaż Napojów Alkoholowych: pokój nr 18 (wew. 42)

Podatki, Opłaty Lokalne, Kasa: pokój nr 4 (wew. 62)

Dokumenty do pobrania