2016-04-13

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO GMINY

Tel. (13) 430 60 33, wew. 37, 44, 45, 53, 54, 64

Kierownik Alina Malinowska: pokój nr 8 (wew. 53)

 

Budownictwo, Zaświadczenia o Położeniu Działek: pokój nr 9 (wew. 54)

Wycinka Drzew, Wynajem Lokali: pokój nr 8 (wew. 44)

Inwestycje, Utrzymanie Dróg i Mostów: pokój nr 7 (wew. 64)

Oświetlenie Uliczne, Numeracja Budynków: pokój nr 7 (wew. 64)

Podział i Rozgraniczenia Nieruchomości: pokój nr 8 (wew. 45)

Zabytki:: pokój nr 8 (wew. 37)

Pozyskiwanie i Rozliczanie Dotacji Zewnętrznych: pokój nr 8 i 9  (wew. 37, 53)

Zamówienia Publiczne: pokój nr 8 i 9 (wew. 37, 53)

Promocja gminy: pokój nr 9 (wew. 37)

Dokumenty do pobrania