Lista artykułów

Nazwa artykułu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Jasienica Rosielna za 2017 r.
27.04.2018 więcej
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2016 rok
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy
Jasienica Rosielna za 2016 rok
28.04.2017 więcej
Decyzja
Decyzja w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych
18.10.2016 więcej