Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała nr XXXV/255/2017
w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym
z terenu Gminy Jasienica Rosielna
08.01.2018 więcej
Uchwala nr XXXV/254/2017
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii w Gminie Jasienica Rosielna na 2018 rok
08.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/253/2017
w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Jasienica
Rosielna nieruchomości gruntowych
08.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/252/2017
w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej
niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
08.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/251/2017
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica
Rosielna
08.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/250/2017
Uchwała budżetowa na 2018 rok
08.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/249/2017
o uchylenie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu
długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu w 2017 roku
08.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/248/2017
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasienica Rosielna
08.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/247/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
08.01.2018 więcej
Uchwała nr XXXV/246/2017
w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania na
realizację projektu
08.01.2018 więcej