Lista artykułów

Nazwa artykułu
Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
Opinia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasienica
Rosielna na lata 2018-2032
08.12.2017 więcej
Projekt uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasienica
Rosielna
08.12.2017 więcej