2016-04-13

Władze Gminy Jasienica Rosielna

Wójt Gminy

 

Sekretarz Gminy

 

Skarbnik Gminy

 

Przewodniczący Rady

 

Rada Gminy

 

Komisje Rady Gminy