Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej z dnia 18 września 2018 r
w sprawie wezwania do dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na
radnych w wyborach do Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej,
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
18.09.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna z dnia 18 września 2018 r
o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych
siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości
głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach
18.09.2018 więcej
Harmonogram Dyżurów Urzędnika Wyborczego w Jasienicy Rosielnej
Harmonogram Dyżurów Urzędnika Wyborczego w Jasienicy
Rosielnej- WRZESIEŃ 2018
18.09.2018 więcej
Uchwała Nr 3 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej z dnia 12 września 2018 r.
w sprawie ustalenia sposobu podania do publicznej wiadomości
informacji o składzie Wojewódzkiej Komisji wyborczej w
Rzeszowie oraz o jej siedzibie, i pełnionych dyżurach
18.09.2018 więcej
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jasienicy Rosielnej
Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jasienicy Rosielnej
12.09.2018 więcej
Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jasienicy Rosielnej
dla przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów na
radnych i kandydatów na wójta
12.09.2018 więcej
Informacja Wójta Gminy Jasienica Rosielna
w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków
obwodowych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów i
sejmików, województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast
11.09.2018 więcej
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie 1 z dnia 10 września 2018
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach
organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.
11.09.2018 więcej
Obwieszczenie Starosty Brzozowskiego z dnia 27 sierpnia 2018 r.
Dotyczy numerów i granic okręgów wyborczych oraz liczby
wybieranych radnych
29.08.2018 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasienica Rosielna
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach. liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej
siedzibie gminnej komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy
27.08.2018 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się