Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja Komisarza Wyborczego w Krośnie I
w sprawie właściwości terytorialnej, siedzibie oraz czasie
pracy
13.04.2018 więcej
Informacja
Informacja o liczbie urzędników wyborczych oraz o zasadach
dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika
wyborczego- termin naboru przedłużony do dnia 16 kwietnia 2018
r.
28.03.2018 więcej
Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego Nr 28/18
z dnia 27 lutego 2018 roku o zmianie zarządzenia Nr 19/18
Wojewody Podkarpackiego
07.03.2018 więcej
Wzór zgłoszenia urzędnika wyborczego
Załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19
lutego 2018 roku
07.03.2018 więcej
Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej
w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania
urzędników wyborczych
07.03.2018 więcej
Zarządzenia Wojewody Podkarpackiego
z dnia 19 lutego 2018 roku
07.03.2018 więcej