Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zapytanie ofertowe - tablice informacyjne
Zapytanie ofertowe - tablice informacyjne
20.02.2018 więcej
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 3 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 3
Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Bliznem
19.01.2018 więcej
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.
19.01.2018 więcej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej-„Dostawa
artykułów żywieniowych dla oświatowych jednostek
organizacyjnych Gminy Jasienica Rosielna Część I:Dostawa
produktów spożywczych, mięsa,wyrobów
wędliniarskich,mrożonek rybnych i warzywnych”
22.12.2017 więcej
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część 1 Dostawa produktów spożywczych, mięsa, wyrobów wędliniarskich, mrożonek rybnych i warzywnych
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Część 1 Dostawa
produktów spożywczych, mięsa, wyrobów wędliniarskich,
mrożonek rybnych i warzywnych
11.12.2017 więcej