Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 70/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
04.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 69/2016
w sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w
Gminie Jasienica Rosielna na rok 2017
30.12.2016 więcej
Zarządzenie nr 68/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
28.12.2016 więcej
Zarządzenie nr 67/2016
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2017
rok Gminy Jasienica Rosielna
20.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 66/2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego
16.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 65/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
16.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 64/2016
w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku
od towarów i usług przez Gminę Jasienica Rosielna
13.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 63/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
07.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 61/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
24.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 62/2016
w  sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z
terenu Gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie ul.
Powstańców Śląskich 16 w 2017 roku."
22.11.2016 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się