Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Zarządzenie nr 70/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
04.01.2017 więcej
Zarządzenie nr 69/2016
w sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w
Gminie Jasienica Rosielna na rok 2017
30.12.2016 więcej
Zarządzenie nr 68/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
28.12.2016 więcej
Zarządzenie nr 67/2016
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2017
rok Gminy Jasienica Rosielna
20.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 66/2016
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania
ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego
16.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 65/2016
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.
16.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 64/2016
w sprawie zasad prowadzenia scentralizowanych rozliczeń podatku
od towarów i usług przez Gminę Jasienica Rosielna
13.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 63/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
07.12.2016 więcej
Zarządzenie Nr 61/2016
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2016 r.
24.11.2016 więcej
Zarządzenie Nr 62/2016
w  sprawie ogłoszenia i przeprowadzenia otwartego konkursu
ofert na realizację zadania "Dowóz dzieci niepełnosprawnych z
terenu Gminy Jasienica Rosielna do Ośrodka
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie ul.
Powstańców Śląskich 16 w 2017 roku."
22.11.2016 więcej
12345