Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 64/2017
w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych
z udostępnieniem informacji publicznej
15.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 63/2017
w sprawie cen i warunków płatności za korzystanie z Domu
Ludowego w Woli Jasienickiej
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 62/2017
w sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w
Gminie Jasienica Rosielna na rok 2017
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 61/2017
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 60/2017
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2017
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r.
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2017
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2018
rok Gminy Jasienica Rosielna
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 57/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 56/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania
ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego
19.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 55/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
19.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się