Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 64/2017
w sprawie określenia wysokości dodatkowych kosztów związanych
z udostępnieniem informacji publicznej
15.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 63/2017
w sprawie cen i warunków płatności za korzystanie z Domu
Ludowego w Woli Jasienickiej
11.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 62/2017
w sprawie ustalenia stawki godzinowej za usługi opiekuńcze w
Gminie Jasienica Rosielna na rok 2017
04.01.2018 więcej
Zarządzenie Nr 61/2017
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 60/2017
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
27.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 59/2017
w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od pracy w 2018 r.
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 58/2017
w sprawie autopoprawki do projektu Uchwały Budżetowej na 2018
rok Gminy Jasienica Rosielna
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 57/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie
22.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 56/2017
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do spraw opiniowania
ofert złożonym w otwartym konkursie ofert na powierzenie
realizacji zadania publicznego
19.12.2017 więcej
Zarządzenie Nr 55/2017
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 r.
19.12.2017 więcej