Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 14/2018
W sprawie przeznaczenia do najmu części nieruchomości
gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasienica
Rosielna
19.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 13/2018
W sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków
działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i
zarządzania kryzysowego na terenie Gminy Jasienica Rosielna w
2018 roku
19.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 12/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
16.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 11/2018
w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w
zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły lub placówki
oświatowej
08.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 10/2018
w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w
zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły lub placówki
oświatowej
08.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 9/2018
w sprawie powierzenia okresowego pełnienia obowiązków w
zastępstwie nieobecnego dyrektora szkoły lub placówki
oświatowej
08.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 8/2018
w sprawie przyznania nagród Gminy Jasienica Rosielna za
osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury
01.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 7/2018
w sprawie planu kontroli zarządczej na 2018 r. w Urzędzie Gminy
Jasienica Rosielna i jednostkach organizacyjnych gminy
01.02.2018 więcej
Zarządzenie Nr 6/2018
w sprawie terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego
oraz postępowania uzupełniającego
25.01.2018 więcej
Zarządzenie nr 5/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
25.01.2018 więcej
12