Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie 53/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
16.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 52/2018
w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Jasienicy Rosielnej do
prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start a
także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć
10.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 51/2018
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola w Bliznem
05.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 50/2018
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej
05.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 49/2018
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej
im. św. Michała Archanioła w Bliznem
05.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 48/2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Michała Archanioła w
Bliznem
05.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 47/2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora przedszkola w Bliznem
05.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 46/2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko
dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli
Jasienickiej
05.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 45/2018
w sprawie podzielnej płatności
05.07.2018 więcej
Zarządzenie Nr 44/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok
02.07.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się