Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 38/2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. ks. bpa Jakuba Glazera w Woli Jasienickiej
23.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 37/2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły
Podstawowej im. św. Michała Archanioła w Bliznem
23.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 36/2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora
Przedszkola w Bliznem
23.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 35/2018
w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości gruntowej
niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jasienica Rosielna
22.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 34/2018
o uchyleniu Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta Gminy Jasienica
Rosielna z dnia 9 maja 2017 r. o zmianie zarządzenia w sprawie
zasad przyznawania nagród
22.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 33/2018
w sprawie przeznaczenia do dzierżawy nieruchomości gruntowe
niezabudowane stanowiące własność Gminy Jasienica Rosielna
04.05.2018 więcej
Zarządzenie Nr 32/2018
w sprawie ustalenia przerw w pracy przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę
Jasienica Rosielna w 2018 r.
26.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 31/2018
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 r.
26.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 29/2018
w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach mieszkalnych
16.04.2018 więcej
Zarządzenie Nr 28/2018
w sprawie przyjęcia rocznego planu audytu wewnętrznego na 2018
r.
16.04.2018 więcej
1234